Menu

Henrieta Mártonová

Henrieta Mártonová

Povolanie: opatrovateľka

Prečo som sa stal overovateľom?

Overovateľkou sa chcem stať, aby som vedela uľahčiť príjemcom ľahšie nazbierať dary k naplneniu výzvy.

Aké výzvy chcem overovať?

Moje výzvy ()

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená