Menu

Prosba o pomoc zrekonštruovať kostoly patriace do Evanjelickej cirkvi a.v. Horné Rykynčice-Medovarce

Trvanie výzvy: 25. marca 2024 - 25. marca 2025

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Cieľ výzvy

Naším cieľom je zachovať ako aj zveľadiť tieto pamiatky pre ďalšie generácie, aby sa naďalej mohli využívať. Opravou kostolov si zároveň tak chceme uctiť pamiatku našich predkov. Tí za podstatne ťažších podmienok, ako čelíme my teraz, tieto kostoly postavili, a preto sa nevzdávame, ale za naše kostoly budeme „bojovať“ a hľadať spôsoby ako im pomôcť a zachovať v čo najlepšom stave. Budeme radi, keď nám pomôžete modlitbou, alebo finančným darom.

Príbeh

Prosba o pomoc zrekonštruovať kostoly patriace do Evanjelickej cirkvi a.v. Horné Rykynčice-Medovarce

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Horné Rykynčice s dcérocirkvou Medovarce vlastní dva kostoly, jeden z roku 1832 a druhý 1793. Obidva sa nachádzajú v okrese Krupina. Napriek tomu, že cirkevný zbor má len 62 osôb, poväčšine v dôchodkovom veku, v roku 2022 zorganizovali oslavy 200-stého výročia narodenia nášho rodáka Jána Rotaridesa. Tejto slávnosti sa zúčastnilo vyše 200 osôb z celého okolia. Aktuálne cirkevný zbor čelí havarijnému stavu kostolov. Pomôžme im ich zrekonštruovať.

Od výstavby našich dvoch kostolov z roku 1832 a 1793 prebehlo už veľa rokov. Tie sa podpísali pod súčasný stav oboch stavieb. V minulosti ako aj teraz množstvo nevyhnutných drobných rekonštrukčných prác, ktoré na budovách boli potrebné, sme vykonávali z vlastných finančných zdrojov. Svojpomocné práce tvorili množstvo dobrovoľnícich hodín veriacich. V rámci prvej výzvy finančnej podpory projektu „Obnov si svoj dom“ vyhlásený Ministerstvom kultúry SR v r. 2022 vo výške 25.000€ s príspevkom 1250€ z vlastných zdrojov. Takto sa nám podarilo čiastočne odstrániť havarijný stav na streche nad sakristiou  jedného z kostolov (v Medovarciach).

Napriek opakovaným finančným výzvam zbierok a praktickej ochoty veriacich, zďaleka sa nám nepodarilo vykonať všetky nevyhnutné úpravy. Momentálne sme sa dostali do situácie, v ktorej si svojpomocne nevieme pomôcť s pretrvávajúcim havarijným stavom zatekajúcich striech oboch kostolov. Pôvodné azbestové strechy pri nepriaznivom počasí prestávajú riadne plniť svoj účel. Pretekanie dažďovej vody do vnútorných priestorov kostolov znehodnocuje samotnú budovu, omietku stien, ktorá je na mnohých miestach opadaná. 

Opravy si vyžadujú odbornosť zásahu ako aj zjavne vyššiu finančná náročnosť, ktorá je nad rámec našej únosnosti. So žiadosťou o fin. podporu sa obraciame na miestnych podnikateľov ako aj ministerstvo kultúry. Posúdením stavu kostolov Krajským pamiatkovým úradom sme dostali odporúčanie vykonať na obidvoch kostoloch: výmeny azbestovej krytiny za falcovanú plechovú krytinu + výmeny  zvodov a žľabov dažďovej vody. Okrem toho pre kostol v Horných Rykynčiciach, úrad odporúča repasovanie okien a v Medovarciach obnoviť náter na veži kostola.

Toto vyjadrenie KPU len potvrdilo naše obavy o stave budov a priťažilo našu situáciu. Napriek našej žiadosti, finančný príspevok na tieto výkony sa nám od ministerstva kultúry nepodarilo získať. Sme rozhodnutí hľadať ďalšie možnosti a spôsoby realizácie najurgentnejších opráv – predovšetkým výmeny strechy.


Naším cieľom je  zachovať ako aj zveľadiť  tieto pamiatky pre ďalšie generácie, aby sa naďalej mohli využívať. S týmto miestom nás taktiež spája množstvo duchovných spomienok. Zrušenie vykonávania služieb božích v týchto kostoloch, ich zatvorením z dôvodu znehodnotenia by bolo obrovskou kultúrnou i duchovnou ujmou veriacich týchto obcí i regiónu. 
Opravou kostolov si zároveň tak chceme uctiť pamiatku našich predkov. Tí za podstatne ťažších podmienok, ako čelíme my teraz, tieto kostoly postavili, a preto sa nevzdávame, ale za naše kostoly budeme „bojovať“ a hľadať spôsoby ako im pomôcť a zachovať v čo najlepšom stave. Budeme radi, keď nám pomôžete modlitbou, alebo finančným darom.


Ďalšie informácie

Facebook
CZ ECAV Horné Rykynčice, Medovarce

Web
m.facebook.com/p/CZ-ECAV-Horn%C3%A9-Rykyn%C4%8Dice-Medovarce-100081388280771/

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?