Menu

6-ročný Riško Vás prosí o pomoc

Trvanie výzvy: 13. novembra 2023 - 31. januára 2024

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Cieľ výzvy

Zabezpečiť pre Riška potrebné rehabilitácie, Biofeedback a terapie

Autor výzvy

Dátum vzniku: 6.12.2017

IČO: 51249821

Ulica: A. Hlinku 1460/27

Mesto: Veľký Šariš

PSČ: 08221

Štát: Slovensko

Príbeh

6-ročný Riško Vás prosí o pomoc

V tehotenstve všetko nasvedčovalo tomu, že sa narodí úplne zdravý chlapček. Žiaľ ihneď po pôrode bol urgentne prevezený na JIS z dôvodu ťažkej popôrodnej adaptácie a zvýšenej hyperglykémie.

Riško už od narodenia strávil veľa času v nemocnici, absolvoval veľmi veľa vyšetrení a diagnózy pribúdali každou návštevou ambulancií.  Bojuje s oslabenou imunitou, častými zápalmi pľúc a j e sledovaný na kardiológii pre kongeniálne mierne zväčšenú aortálnu chlopňu. 

Už ako 10-mesačné bábätko dostal prvý epileptický záchvat. Neskôr sa pridružila porucha autistického spektra spojená s psychomotorickým zaostávaním vývoja a reči. 

Je neverbálny, netvorí vety a doposiaľ pozná iba 25 slov. 
 

Rodičia sa mu snažia zabezpečiť vhodné terapie akým sú Biofeedback, Logopédia, hipoterapia ale hlavne intenzívna rehabilitácia.  Zdravotné poisťovne však preplácajú len veľmi málo kvalitných a opakujúcich sa terpií a cvičení. 

Aj keď vidíme, že Riškovi rehabilitačné pobyty veľmi pomáhajú a posúvahú ho vpred, často mu nevieme zabezepčiť ich pravidelnosť. Terapie a rehabilitácie sú veľmi potrebné a nevyhnutné pre jeho živoť a zdravie, o ktoré musí bojovať každý deň.

Kď vidíme ako Riško bojuje aj nás to povbzudzuje nevzdávať sa ale bez vašej pomoci to bude pre nás veľmi náročné. 

Zo srdca ďakujeme a Riško aj my rodičia posielame krásne poďakovanie všetkým darcom. ĎAKUJEME

Príspevkom na túto výzvu sa Váš dar zdvojnásobí až do výšky 1000 eur. Pravidlá k tejto spolupráci nájdete na nasledujúcom linku: https://blog.ludialudom.sk/pravidla-grantoveho-programu-nasobime-pomoc/ 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?