Menu

Rehabilitácia pre režiséra Dušana Hudeca

Trvanie výzvy: 12. septembra 2023 - 12. septembra 2024

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je vyzbierať finančné prostriedky na fyzioterapiu, logopédiu a rehabilitačné pobyty pre Dušana Hudeca

Príbeh

Rehabilitácia pre režiséra Dušana Hudeca

Cieľom výzvy je vyzbierať finančné prostriedky na fyzioterapiu, logopédiu a rehabilitačné pobyty pre režiséra dokumentárnych filmov Dušana Hudeca. Následkom náhlej cievnej mozgovej príhody sa z jedného dňa na druhý stal z aktívneho človeka, pacient pripútaný na lôžko. Pomôžme pánovi režisérovi Hudecovi zmierniť jeho zdravotné problémy.


Príbeh režiséra dokumentárnych filmov

Nakrúcal filmy najmä o ťažkých životných osudoch, neúnavne sa venoval náročným témam holokaustu, Slovenského národného povstania, Druhej svetovej vojny. Napríklad film Miluj blížneho svojho, za ktorý dostal aj filmovú cenu Igric, je o protižidovských pogramoch v Topoľčanoch v roku 1945. Neznámi hrdinovia je o posledných žijúcich amerických letcoch a ich slovenských záchrancoch.

Teraz sa ale potrebuje zachrániť samotný filmový tvorca. Pred rokom nečakane zasiahla choroba do jeho života a úplneho ho zmenila. Následkom náhlej cievnej mozgovej príhody dňa 15. septembra 2022, sa z aktívneho filmára stal pacient pripútaný na lôžko, imobilný, odkázaný na celodennú starostlivosť.  

Zdravotný stav mu skomplikovali rôzne zápaly, dekubity a ďalšie zdravotné problémy, ktoré mu znemožnili rýchlu rehabilitáciu.  

Režiséri dokumentárnych filmov na Slovensku nikdy neboli bohatí, najväčšou odmenou im bola divácka odozva. Aj preto výška dôchodku  Dušana Hudeca (cca430 €) nepokrýva pobyt ani v stacionári, kde bol v decembri 2022 umiestnený po hospitalizácii v Ružinovskej nemocnici.    

Touto cestou by sme chceli poprosiť o finančný príspevok, ktorý by sme využili na intenzívnu fyzioterapiu, logopédiu a rehabilitáciu zacielenú na zlepšenie zdravotného stavu pána režiséra. Aby mohol svoj neľahký životný osud dôstojne niesť na svojich pleciach. Podobne ako jeho filmoví hrdinovia.

 V mene Dušana Hudeca vám ďakujeme za každý finančný príspevok.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?