Menu

Dopad pandémie Covid-19 - finančná podpora

Trvanie výzvy: 6. októbra 2021 - 6. decembra 2021

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Cieľom je pokryť základné, životu nevyhnutné poplatky (nájom, potraviny, paušálne poplatky, cestovné poplatky, školské poplatky) za obdobie August, September, Október

Príbeh

Dopad pandémie Covid-19 - finančná podpora

Som študentka Mgr. stupňa umeleckej VŠ, ktorú pandémia finančne zasiahla vo všetkých príjmoch z oblasti umenia a kultúry

Som študentka a práve začínam študovať na magisterskom stupni vysokej školy v oblasti umenia. Študujem vizuálnu komunikáciu, takže sa venujem najmä ilustrácii, grafike a tvorbe vizuálov. Popri škole si robím aj pedaogické minimum. Kým prišla pandémia tak som si vedela bezproblémovo pokryť základné životné náklady. Bola som freelancer najmä v oblasti ilustrovania kníh a prípravy kníh do tlače, či tvorby grafických spracovaní na rôzne eventy a udalosti, ktoré sa ale žial po príchode pandémie už nekonali. Tieto príjmy mi zabezpečovali moje pôsobenie v Bratislave kde aj študujem a hradili mi základné životne potreby, priestory na moju tvorbu, materiál, môj profesijný rozvoj, cestovné, školské poplatky či nájom, keďže som z opačného konca Slovenska. Žial prišla pandémia a ja som sa ocitla v problémovej situácii kedy kvôli školským zadaniam či povinnostiam zostávam stále v Bratislave, kde si musím hradiť životne nevyhnutné poplatky. Inú prácu v mojom odbore sa mi vzhľadom k pandémii nájsť nepodarilo. Týmto Vás chcem požiadať o poskytnutie finančnej pomoci v záujme pokrytia základných a životu potrebných mesačných nákladov a následne vzniknutých finančných záväzkov.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?