Menu

Gréckokatolícka charita Prešov

Gréckokatolícka charita Prešov

Náš príbeh

Gréckokatolícka charita Prešov je účelovým zariadením cirkvi, ktorého hlavnou úlohou je pomáhať ľuďom v núdzi. Vďaka zanietenosti našich pracovníkov v našich prevádzkach v rámci Prešovskej archieparchii dokážeme meniť životy vyše 1 800 jednotlivcom a rodinám. Denne pomáhame deťom a mladým so zdravotným znevýhodnením, závislým, ľuďom bez domova, seniorom, ženám v núdzi, chorým a trpiacim v pohodlí ich domova a iným, ktorý potrebujú našu pomoc.

NAŠE POSLANIE:

Poslaním Gréckokatolíckej charity Prešov je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

PREDMET NAŠEJ ČINNOSTI:

Poskytujeme služby sociálne, zdravotnícke, pedagogické, výchovno-vzdelávacie, humanitárne a iné formy služieb ľuďom v núdzi bez ohľadu a ich rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

DENNE POMÁHAME:

ľudia bez domova žijúci na okraji spoločnosti,

- jednotlivci a rodiny v ťažkej životnej situácii,

- osoby závislé od návykových látok,

- chorí a opustení v domácnostiach,

- ťažko zdravotne postihnuté deti, mladí a dospelí,

- duševne chorí,

- ľudia postihnutí živelnými pohromami,

- utečenci a migranti,

- obete obchodovania s ľuďmi,

- seniori,

- ľudia postihnutí činnosti nebankových subjektov. 

Stručný popis organizácie

Denne pomáhame v rámci Prešovskej archieparchie všetkým, ktorí našu pomoc a podporu potrebujú. Medzi naše rozmanité činnosti patria zdravotnícke, sociálne, vzdelávacie a doplnkové služby.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma