Menu

Barbora Ďuricová

Barbora Ďuricová

Povolanie: sociálna pracovníčka

Prečo som sa stal overovateľom?

Pôsobím ako sociálna pracovníčka v neziskovej organizácií Doma u Kapucínov. Viacerí naši klienti majú záujem o zverejnenie výzvy na Vašej stránke. Jedná sa zväčša o ľudí, ktorí sa ocitli v situačnej chudobe alebo už dlhodobo žijú v tej generačnej. Takto by som im mohla pomôcť výzvy overiť.

Aké výzvy chcem overovať?

Plánujem overovať iba výzvy našich klientov/ klientok, ktorí s nami aktívne spolupracujú na zlepšení ich životnej situácie a nie je im ľahostajná. Medzi našich klientov patria ľudia v núdzi, mnohopočetné rodiny, rodičia samoživitelia alebo nízkopríjmoví seniori.

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená