Menu

Nadácia AXIS

Nadácia AXIS

Prečo sme sa stali overovateľom?

Nadácia vznikla s hlavným účelom poskytovania pomoci a podpory zdravotne znevýhodneným, postihnutým a chornicky chorým osobám.

Aké výzvy chceme overovať?

Plánujeme overovať výzvy z oblasti pomoci a podpory zdravotne znevýhodneným.

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma