Menu

Profil OZ Vagus

OZ Vagus

Náš príbeh

Občianske združenie Vagus počas svojej 3 ročnej existencie dokázalo množstvo predtým nedokázateľných úspechov.
Zachránilo projekt, ktorý je v dnešnej dobe nenahraditeľný, vytvorilo nové projekty, ktoré sú jedinečné a prinášajú ľuďom bez domova nové možnosti. Dokázalo otvoriť prvé zariadenie pre ľudí bez domova na území Bratislavy, ktoré je v centre mesta - tam, kde ho treba. Prácou s verejnosťou dosiahlo aspoň čiastočnú zmenu postavenia ľudí bez domova v spoločnosti. Za krátke obdobie sa stalo OZ Vagus jedným z lídrov v problematike ľudí bez domova na Slovensku. Svojou profesionálnou, obetavou a kreatívnou prácou dosahuje kvalitné výsledky, ktoré sú medzinárodne rešpektované. Integrácia a nízkoprahová pomoc ľuďom bez domova je hlavným hnacím motorom združenia. Za všetkými projektami, aktivitami, kampaňami a inými iniciatívami je množstvo zanietenej práce, ktorej výsledky je možné jednoducho pozorovať.

OZ Vagus vzniklo v roku 2011, založili ho sociálni pracovníci, ktorí dlhodobo pracovali s ľuďmi bez domova. Hlavným cieľom vzniku združenia bolo vytváranie nových a inovatívnych služieb pre ľudí bez domova. Prvou takouto službou bol plánovaný vznik a otvorenie denného centra pre ľudí bez domova v Bratislave, ktoré v tej dobe v Bratislave neexistovalo.
Zakladatelia OZ Vagus popri rozvíjaní samotného združenia pracovali v projekte Streetwork - terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova, ktorý bol v tej dobe realizovaný OZ Proti Prúdu. Koncom roka 2011 oznámilo OZ Proti Prúdu ukončenie projektu Streetwork z finančných dôvodov. Hrozilo, že tisíce ľudí bez domova prídu o dôležitú službu. OZ Vagus sa aj s celým pôvodným tímom projektu Streetwork rozhodlo zachrániť dôležitý projekt, ktorý je jedinečný v rámci celého Slovenska.
Počas pár mesiacov získali noví členovia tímu nové priestory, služobné vozidlo, technické vybavenie a projekt Streetwork mohol plynulo pokračovať pod vedením OZ Vagus.
Počas roku 2012 OZ Vagus stabilizovalo projekt Streetwork a jeho predstavitelia sa mohli plnohodnotne začať venovať príprave projektu, pre ktorý združenie vzniklo - projektu DOMEC - denné nízkoprahové a integračné centrum pre ľudí bez domova. DOMEC bol pre ľudí bez domova otvorený od začiatku roka 2014.
Od roku 2011 až do súčasnosti OZ Vagus prešlo dlhou cestou, ktorá bola plná skúseností, zvládnutých výziev, inovatívnych projektov, poučných neúspechov a sformovalo tak kvalitný tím, ktorý je hnacím motorom celého združenia.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma