Menu

Tibor Pánis

Tibor Pánis

Povolanie: Produktový manager, technik

Prečo som sa stal overovateľom?

Overovateľom sa chcem stať preto, aby som pomohol ľudom, ktorý to potrebujú. Dlhé roky pomáham ľuďom a stretol som sa s podvodnými prípadmi, kde sa niektorí jedinci snažili obohatiť sa a zneužívať dobrotu a srdečnosť ľudí, ktorí chcú pomôcť.

Aké výzvy chcem overovať?

Plánujem overovať výzvy ľudí, ktorí majú zdravotné problémy, ktorí sú v núdzi. Som za to, že každý človek má právo na plnohodnotný život, ku ktorému im môžeme pomôcť mi všetci....

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená