Menu

Saleziáni Don Bosca - Slovenská provincia

Saleziáni Don Bosca - Slovenská provincia

Náš príbeh

My – Saleziáni dona Bosca – sme spoločenstvo ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých.

Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka.

Náš štýl života je našou osobnou cestou a zároveň prostriedkom výchovy.

Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi máme svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni nás vedie hlavný predstavený, na úrovni provincií je to provinciál. Aktuálne má naša Spoločnosť 16 000 členov v 96 provinciách na všetkých kontinentoch.

Naše spoločenstvo založil taliansky kňaz Ján Bosco a Cirkev nás definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy.
Na Slovensku pôsobíme od roku 1924.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma