Menu

Linka detskej istoty, n. o.

Linka detskej istoty, n. o.

Náš príbeh

Našou víziou je plnohodnotný detský svet v spoločnosti, ktorá ho rešpektuje, spoluvytvára a podporuje.
Linka detskej istoty napĺňa svoju víziu prostredníctvom viacerých programov, projektov a služieb pre deti. Jednou zo služieb je dištančné telefonické a chatové poradenstvo pre deti a mladých ľudí Slovenska. Non stop, bezplatne, anonymne prostredníctvom tel. č. 116111 a 116000 a chat cez www.ldi.sk .

VÍZIA: Plnohodnotný detský svet v spoločnosti, ktorá ho rešpektuje, spoluvytvára a podporuje.
Linka detskej istoty napĺňa svoju víziu prostredníctvom viacerých programov, projektov a služieb pre deti.
Jednou zo služieb je dištančné telefonické a chatové poradenstvo pre deti a mladých ľudí Slovenska. Non stop, bezplatne, anonymne prostredníctvom tel. č. 116111 a 116000 a chat cez www.ldi.sk.
Linka poskytuje svoje služby od roku 1996 a odvtedy pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov, sviatkov, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.
Našou úlohou je poskytnúť dieťaťu do 18 rokov bezpečné prostredie, kde sa môže zdôveriť s čímkoľvek, kde má právo byť vypočuté, prijaté a akceptované... je dôležité, aby dieťa vedelo, že nikto nemá právo mu ubližovať, že má právo byť chránené, že môže vyjadriť svoje pocity, názory a hľadať odpovede na svoje otázky. 
Prečo je potrebná telefonická a chatová Linka pre deti a mládež?
Deti sú oveľa zraniteľnejšie ako dospelí, potrebujú špeciálnu starostlivosť a ochranu.
Deti často nevedia akú pomoc môžu využiť, kam sa obrátiť v prípade problémov.
Smrť blízkej osoby, rozvod rodičov, týranie, zneužívanie, závislosti, šikanovanie a kyberšikanovanie i nešťastná láska dokážu riadne potrápiť, môžu viesť k sebapoškodzovaniu, vážnym psychickým problémom až k samovražde. Naučili sme sa nepodceňovať pocity detí. Možno preto sa deti a mladí ľudia na nás obracajú s dôverou, ktorú sa my snažíme nesklamať.
Dištančné telefonického a chatového poradenstvo vylučuje mnohé z problémov, ktoré bránia deťom obrátiť sa o pomoc, o informáciu v prípade ak si nevedia dať rady so svojim problémom. Pre ne je dištančné poradenstvo mnohokrát dostupnejšie ako pomoc tvárou v tvár.
Sila poradenstva cez telefón a chat je v tom, že
- prirodzene vytvára anonymné prostredie, deti sú otvorenejšie, menej informácií skrývajú pri identifikácii problému,
- ľudia na Linke vytvárajú nehodnotiace prostredie, v ktorom môže dieťa ako jednotlivec vyjadriť svoje potreby a obavy bez rizika nerešpektovania jeho osobnosti, podceňovania závažnosti jeho obáv, alebo podceňovanie intenzity jeho potrieb, sú pripravení sprevádzať dieťa pri riešení jeho problému a tým majú deti možnosť mobilizovať sa, meniť obraz o sebe a uvedomiť si svoje kompetencie
- služby sú bezplatné
- Linka je dostupná zo všetkých sietí a nepretržite

Stručný popis organizácie

Našou víziou je plnohodnotný detský svet v spoločnosti, ktorá ho rešpektuje, spoluvytvára a podporuje. Linka detskej istoty napĺňa svoju víziu prostredníctvom viacerých programov, projektov a služieb pre deti. Jednou zo služieb je dištančné telefonické a chatové poradenstvo pre deti a mladých ľudí Slovenska. Non stop, bezplatne, anonymne prostredníctvom tel. č. 116111 a 116000 a chat cez www.ldi.sk .

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma