Menu

Bratislavská arcidiecézna charita

Bratislavská arcidiecézna charita

Náš príbeh

Bratislavská arcidiecézna charita je láskavá služba osobám odkázaným na pomoc iných, ktorá dáva príklad starostlivosti a skutočného záujmu o chorých, trpiacich a núdznych a byť tam, kde sa stráca nádej.

Denne sa staráme: 

  • o seniorov a ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou a demenciou v pobytovom zariadení

  • o ľudí trpiacich schizofréniou a depresiami v ambulantnom zariadení

  • o ľudí v domácnostiach, ktorí potrebujú ošetrenie, či opatrovateľskú službu

  • o núdznych, osamelé matky či otcov s deťmi materiálnou podporou

  • o aktívnych seniorov, aby dávali zmysel jeseni života

Stručný popis organizácie

Poskytuje verejnoprospešné a charitatívne služby ľuďom v nepriaznivej životnej situácii bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma