Menu

Profil Komunitná nadácia Zdravé ...

Komunitná nadácia Zdravé mesto

Telefónne číslo: 0484156059

Email: knzm@knzm.sk

Ulica: Komenského

Číslo: 21

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97401

IČO: 30231531

Web: www.knzm.sk

Náš príbeh

KOMUNITNÁ NADÁCIA ZDRAVÉ MESTO PRISPIEVA K BUDOVANIU SILNÝCH, ZDRAVÝCH KOMUNÍT, POSILŇOVANIU AKTÍVNEHO ZÁUJMU VEREJNOSTI O STAV A DIANIE V SVOJOM OKOLÍ , PODPORUJE DOBROVOĽNÍCTVO, SPOLUPRÁCU A VZÁJOMNÚ POMOC V OKRESOCH BANSKÁ BYSTRICA A ZVOLEN.
ZÁROVEŇ SA SNAŽÍME HĽADAŤ SPÔSOBY, ABY DAROVANIE BOLO JEDNODUCHÉ, SPLNILO ZÁMER DARCU A PRINIESLO OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY. NECHCEME, ABY VÁM DAROVANIE ROBILO STAROSTI. KOMUNITNÁ NADÁCIA ZDRAVÉ MESTO VÁM POMÔŽE DAROVAŤ TAK, ABY STE Z TOHO MALI RADOSŤ.

V každej komunite žijú ľudia, ktorí majú odvahu a ochotu robiť veci navyše, rôznymi spôsobmi zlepšovať život okolo seba, nielen pre seba. Väčšinou, ale potrebujú pomoc - finančnú, materiálnu, nejaký kontakt, odborné poradenstvo, ďalších dobrovoľníkov a pod.
Komunitná nadácia Zdravé mesto sa snaží spájať všetkých aktívnych a ochotných ľudí a dostupné zdroje v komunite, aby mohla podporovať aktívnych ľudí, ktorí chcú meniť svet k lepšiemu.


Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma