Menu

Profil Kinečko online, o.z.

Kinečko online, o.z.

Náš príbeh

KINEČKO – online svet filmu je filmové čítanie na mieru. Nájdete v ňom texty filmových vedcov, študentov filmu, ale aj tzv. obyčajných divákov. A čo je dôležité, vy sami si vyberiete, z ktorej kategórie textov si postavíte váš svet filmu. Kinečko vám prinesie pravideľne nové témy a s nimi spojené online filmové premiéry. Zaručí vám tak komplexný zážitok založený na kurátorskej selekcii filmov a k nim tematicky príbuzne ladených textov, ktoré si môžete v menu filtrovať podľa preferovaných kategórií a tém. Takže je len na vás, či budete v Kinečku hosťom (čitateľom) alebo aj jeho spolutvorcom (a spoluautorom).


KINEČKO online vzniklo v marci 2018 po transformáciitlačeného dvojmesačníka Kinečko. Ide o kritický online magazín s možnosťouokrem písaných textov pozerať na tom istom webe aj filmy online. ZámeromKinečka je vzdelávanie a motivácia ku kritickému mysleniu nenásilnou formou.Čitateľ/užívateľ nájde na jednom mieste informácie zo sveta Hollywoodu ale ajsociálno kritické dokumentárne filmy, či filmy s ľudskoprávnou problematikou,rozhovory a komentáre na aktuálne témy v audiovizuálnom dianí a vreprezentáciách súčasnej reality.


Stručný popis organizácie

KINEČKO – online svet filmu je filmové čítanie na mieru. Nájdete v ňom texty filmových vedcov, študentov filmu, ale aj tzv. obyčajných divákov. A čo je dôležité, vy sami si vyberiete, z ktorej kategórie textov si postavíte váš svet filmu. Kinečko vám prinesie pravidelne nové témy a s nimi spojené online filmové premiéry.

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma