Menu

OZ Za našu vodu

OZ Za našu vodu

Náš príbeh

Ochrana prírody a životného prostredia s dôrazom na vodu. Občianske združenie je zložené z odborníkov, ktorí sa venujú ochrane podzemnej a pitnej vody. Našim cieľom je pripomienkovane legislatívy v oblasti ochrany vody a jeho ambíciou je overiť kvalitu vody na čo najviac vodných zdrojoch po celom Slovensku.

Chceme upriamiť pozornosť na existenčnú tému. Tou je kvalita vody, ktorú pijeme. Prístup k zdravotne nezávadnej a chutnej pitnej vode sme doteraz brali ako samozrejmosť, garantovanú štátom. Slovensko bolo vždy hrdé na to, že má dostatok kvalitnej pitnej vody. Ukazuje sa však, že táto istota sa dramaticky stráca. Podľa najnovších zistení v hornej časti Žitného ostrova s priemernou hĺbkou 100 metrov, prenikli kontaminanty už do hĺbky 80 metrov. Viac ako 5000 obyvateľom tiekla z vodovodu voda, ktorá obsahovala jedovatý pesticíd. Tento konkrétny problém je však len špicom ľadovca. Podobných zdrojov znečistenia pribúda v celej krajine. Ide o problém, ktorý sa týka zdravia a života každého z nás. Je čas sa ozvať.


Stručný popis organizácie

Ochrana prírody a životného prostredia s dôrazom na vodu.

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma