Menu

Profil Centrum komunitného ...

Centrum komunitného organizovania

Telefónne číslo: 0910324396

Email: cko@cko.sk

Ulica: Kapitulská

Číslo: 13

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97401

IČO: 35988509

Web: http://www.cko.sk

Náš príbeh

CENTRUM KOMUNITNÉHO ORGANIZOVANIA (CKO) podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania. Pomáha občanom formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy, zároveň vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít.

Hlavnou úlohou CKO je formálne a finančne zastrešovať občianske iniciatívy, ktoré fungujú v meste Zvolen na sídlisku Západ, ako aj v meste Banská Bystrica fungujúce v častiach Senica, Cementárska a Na Hrbe, ako aj mimo týchto miest (Banská Štiavnica, Bzovík, Dobrá Niva, Jelšava). Spoločne sa usilujú o zlepšenie života v komunite, ako aj o lepšiu občiansku angažovanosť vo veciach verejných.
Okrem terénnej práce komunitného organizovania je CKO aj koordinátorom občianskej platformy NIe v našom meste, ktoré sa v banskobystrickom regióne usiluje o prevenčné aktivity vedúce k zníženiu extrémizmu a zjemnenie radikalizácie v spoločnosti prostedníctvom mobilizačných, vzdelávacích, osvetových a expertných činností.
V neposlednom rade CKO v spolupráci s Mestom Zvolen sa podarilo v roku 2014 otvoriť občianske centrum OKO, ktoré v súčasnosti koordinuje a ktoré reflektuje potreby občanov v Meste Zvolen a je teda využívané ako občiansky priestor pre neformálne a formálne skupiny občanov angažujúcich sa vo verejnom dianí.

Naše krédo

Hlavnou úlohou CKO je formálne a finančne zastrešovať občianske iniciatívy, ktoré fungujú v meste Zvolen na sídlisku Západ, ako aj v meste Banská Bystrica fungujúce v častiach Senica, Cementárska a Na Hrbe, ako aj mimo týchto miest (Banská Štiavnica, Bzovík, Dobrá Niva, Jelšava). Spoločne sa usilujú o zlepšenie života v komunite, ako aj o lepšiu občiansku angažovanosť vo veciach verejných. Okrem terénnej práce komunitného organizovania je CKO aj koordinátorom občianskej platformy NIe v našom meste, ktoré sa v banskobystrickom regióne usiluje o prevenčné aktivity vedúce k zníženiu extrémizmu a zjemnenie radikalizácie v spoločnosti prostedníctvom mobilizačných, vzdelávacích, osvetových a expertných činností. V neposlednom rade CKO v spolupráci s Mestom Zvolen sa podarilo v roku 2014 otvoriť občianske centrum OKO, ktoré v súčasnosti koordinuje a ktoré reflektuje potreby občanov v Meste Zvolen a je teda využívané ako občiansky priestor pre neformálne a formálne skupiny občanov angažujúcich sa vo verejnom dianí.

Stručný popis organizácie

CENTRUM KOMUNITNÉHO ORGANIZOVANIA (CKO) podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania. Pomáha občanom formulovať a obhajovať ich prirodzené záujmy, zároveň vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma