Menu

Človek v ohrození

Človek v ohrození

Náš príbeh

Človek v ohrození pôsobí na Slovensku od roku 1999 na Slovensku. Sme nezisková, mimovládna organizácia založená na myšlienkach humanizmu, slobody, rovnosti a solidarity.


Už pri zrode združenia sme si predsavzali pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Pomocnú ruku podávame ľuďom, ktorých najrôznejšie okolnosti oberajú o ich ľudskú dôstojnosť a slobodu. Ľuďom, ktorí trpiadôsledkami vojen, obetiam prírodných katastrof, či tým, ktorí žijú v područí autoritárskych režimov. 

No nepôsobíme iba v zahraničí. Vzdelávaním a osvetou sa u nás doma na Slovensku snažíme svojim dielom prispieť k budovaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

Pri našej práci sa riadime tromi základnými princípmi - adresnosťou, efektívnosťou a transparentnosťou. Záleží nám na tom, aby sa pomoc, ktorú poskytujeme, dostala k tým, ktorí ju naozaj potrebujú. Preto dôsledne sledujeme a analyzujeme účinnosť vynakladaných finančných, ale aj ľudských zdrojov a zvažujeme naše skutočné možnosti. Nemôžeme totiž pracovať všade. Náš úspech preto nemeriame peniazmi či množstvom platených zamestnancov, vždy nás zaujíma skutočný dopad toho, čo robíme.


Stručný popis organizácie

Človek v ohrození pôsobí na slovensku od roku 1999 na Slovensku. Sme nezisková, mimovládna organizácia založená na hodnotách humanizmu, slobody, rovnosti a solidarity. Naše aktivity zahŕňajú oblasti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce, podpory ľudských práv a globálneho vzdelávania.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma