Menu

Profil PLAMIENOK n.o.

PLAMIENOK n.o.

Náš príbeh

Staráme sa o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny v domácom prostredí. V poradenskom centre pomáhame rodinám po strate dieťatka a deťom po strate blízkeho.

"Nemôžeme zachrániť, môžeme pomôcť".Nezisková organizácia PLAMIENOK (Detský hospic Plamienok) je neštátne neziskové zdravotnícke zariadenie, ktoré odborne aj ľudsky bezplatne pomáha rodinám s nevyliečiteľne chorými deťmi priamo doma v okruhu cca 2 hodiny jazdy od Bratislavy v poslednej etape ich života.Cieľom všetkých aktivít hospicu a našou prioritou je zlepšenie kvality života nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín. Usilujeme sa pomôcť deťom, aby netrpeli bolesťou a aby dokázali v živote nájsť to, čo im prináša radosť a žili podľa možností naplno. Rodinám, ktoré deti stratili, sa snažíme byť oporou v bolestnom procese smútenia. Zároveň naše skúsenosti a vedomosti odovzdávame ďalej študentom a odborníkom, aby sa úroveň starostlivosti o nevyliečiteľne choré deti na Slovensku neustále zdokonaľovala.Naša činnosť: 1.Poskytovanie paliatívnej a hospicovej starostlivosti nevyliečiteľne deťom a im blízkym osobám v domácom prostredí, ktorej cieľom je zlepšenie kvality ich života.2. Starostlivosť o rodiny po strate dieťaťa a deti po strate blízkeho (súrodenca, rodiča starého rodiča) v Poradenskom centre organizácie pravidelnou komunikáciou, individuálnymi a skupinovými stretnutiami v centre, organizovanými stretnutiami (napr. tábor pre súrodencov, každoročné stretnutie smútiacich rodín).3. Organizácia vzdelávacích programov v oblasti paliatívnej starostlivosti pre odborníkov, študentov pomáhajúcich profesií a budúcich zamestnancov a spolupracovníkov hospicu. Potrebujeme Vašu pomoc, aby sme mohli pokračovať v našej práci. Váš dar pomôže zlepšiť kvalitu života nevyliečiteľne chorých detí a zmenšiť utrpenie celej rodiny.V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel. č. 02/207 18 169, e-mailom na info@plamienok.sk alebo na našej adrese:PLAMIENOK n.o.Zadunajská 6/A851 01 BratislavaĎakujeme Vám za Vašu pomoc a podporu.


Stručný popis organizácie

V PLAMIENOK n.o. sa staráme o nevyliečiteľne choré deti, ktorých život nie je možné zachrániť. Ponúkame týmto deťom možnosť prežiť život doma, v kruhu svojich najbližších. Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník hospicu navštevujú deti v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy priamo doma. Všetky služby hospicu i zapožičanie potrebného prístrojového vybavenia poskytujeme bezplatne

Prečo sme sa stali overovateľom?

Oslovili nás rodiny, ktoré boli v našej starostlivosti.

Aké výzvy chceme overovať?

výzvy rodín v domácej starostlivosti PLAMIENOK n.o. a rodín s deťmi, ktoré navštevujú Poradenské centrum PLAMIENOK n.o.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma