Menu

Profil Amnesty International ...

Amnesty International Slovensko

Náš príbeh

Amnesty International je nezávislé hnutie ľudí z celého sveta, ktorí podporujú ľudskosť a ľudské práva už viac ako 50 rokov.

Sme hnutie, ktoré má skutočné výsledky. Väzni svedomia sú prepúšťaní, rozsudky smrti sú rušené, mučitelia sú postavení pred spravodlivý súd, vlády sú nútené meniť svoje správanie a zákony.

Naše výsledky majú reálny dopad na životy jednotlivcov. A Vaša podpora nás robí ešte silnejšími!

Cieľom Amnesty International je dosiahnuť zlepšenie stavu ľudských práv v prípadoch, ktorým sa venuje. Tento cieľ dosahuje prostredníctvom výskumu (zberu informácií) a následným vedením kampaní.

Naše aktivity sú vždy založené na faktoch získaných hĺbkovým výskumom. V rámci našich výskumných aktivít:

- vysielame expertov, aby viedli rozhovory s obeťami porušovanie ľudských práv
- zúčastňujeme sa súdnych procesov
- stretávame sa s miestnymi verejnými činiteľmi
- nadvazujeme kontakty s aktivistami za ľudské práva
- monitorujeme globálne a lokálne médiá
- publikujeme podrobné správy
- informujeme médiá
- zverejňujeme naše zistenia v dokumentoch, letákoch, plagátoch, reklamách, informačných bulletinoch and webstránkach

Našim skutočným cieľom je však pomôcť zastaviť porušovanie ľudských práv mobilizovaním verejnosti, ktorá môže vyvíjať tlak na vlády, ozbrojené politické skupiny a medzivládne skupiny prostredníctvom:

_verejných protestov
_písania listov
_vzdelávaním o ľudských právach
_koncertov na zvýšenie povedomia
_priameho lobovania
_cielených výziev v prospech jednotlivcov
_e-mailových petícií a iných online akcií
_partnerstvami s miestnymi skupinami vedúcimi kampane
_komunitných aktivít
_spolupráce so študentskými skupinami

Aj vďaka miliónom našich podporovateľov po celom svete sa nám darí dosahovať skutočnú zmenu.

Prispieť môžete aj Vy!

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma