Menu

Profil Slovenský skauting, o.z.

Slovenský skauting, o.z.

Telefónne číslo: 0948901198

Email: juraj.lizak@scouting.sk

Ulica: Mokrohájskay cesta

Číslo: 6

Mesto: Bratislava

PSČ: 84104

IČO: 00598721

Web: skauting.sk

Náš príbeh

Poslanie Slovenského skautingu
Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého
človeka a jeho príprave na plnohodnotný život. Rozvíjame
jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej,
intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej
oblasti v súlade so zásadami stanovenými zakladateľom
skautského hnutia Robertom Baden-Powellom

"Keby sme to nazvali napríklad Spoločnosť na rozvoj morálnych atribútov, chlapec by sa do toho určite nehrnul. No nazvať to Skauting a dať chlapcovi šancu stať sa zvedom bola úplne iná káva." Robert Baden Powell

Stručný popis organizácie

Slovenský skauting je občianske združenie so zameraním na osobný rozvoj detí a mládeže. Naším cieľom je formovať osobnosť jednotlivca skrz program sprostredkovávajúci vedomosti a zručnosti umožňujúce lepšie zapojenie sa do života v spoločnosti. Súčasťou nášho programu sú pravidelné stretnutia, víkendové výlety, letné tábory, športové súťaže, orientačné závody, mestské hry, medzinárodné tábory, spoločenské a verejnoprospešné akcie, splavy a zahraničné expedície.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma