Menu

Profil Spišská katolícka ...

Spišská katolícka charita

Telefónne číslo: 053/442 45 00

Email: marketing@caritas.sk

Ulica: Jesenského

Číslo: 5

Mesto: Spišská Nová Ves

PSČ: 05201

IČO: 35514221

Web: www.caritas.sk

Náš príbeh

Hlavným poslaním našej organizácie je: "Byť blízko pri človeku", poskytovať všeobecne prospešné služby všetkým ľuďom v núdzi bez akéhokoľvek obmedzenia a ohľadu na rasu, národnosť,vierovyznanie či politické zmýšľanie.

Na základe hodnôt kresťanskej lásky k blížnemu a vedomia ľudskej dôstojnosti pomáhame ľuďom, ktorí sa nemôžu sami o seba postarať. Či už je to v dôsledku starnutia, fyzického alebo duševného handicapu alebo aj nepriaznivých sociálnych podmienok.

Pomáhame núdznym prostredníctvom sociálnych, zdravotníckych, pedagogických a poradenských služieb.           Čo to však znamená?
Zastrešujeme zdravotnú starostlivosť, mobilné hospice, riešime problematiku sociálnych nerovností a marginalizovaných skupín, problémy sociálnej inklúzie, zabezpečujeme sociálnu pomoc, pedagogické služby, výchovno-vzdelávacie služby a aktivity, snažíme sa mierniť problém chudoby a to nie len materiálnej ale aj duchovnej, zabezpečujeme a podporujeme chránené dielne, tvorivé dielne, chránené pracoviská a iné agentúry na podporu a rozvoj zamestnanosti a uchovania pracovných návykov, popri našej práci sa snažíme šíriť náboženskú a krásnu literatúru, hudbu, umenie a devocionálie.

Naše krédo

Blízko pri človeku...

Stručný popis organizácie

Hlavným poslaním našej organizácie je: "Byť blízko pri človeku", poskytovať všeobecne prospešné služby všetkým ľuďom v núdzi bez akéhokoľvek obmedzenia a ohľadu na rasu, národnosť,vierovyznanie či politické zmýšľanie.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma